Çevre ve Åehircilik BakanlıÄı Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüÄü, tapu ve parsel sorgulama iÅlemlerinin akıllı telefonlardan hızlıca takip edileceÄi uygulamayı hizmete sundu.

 

Çevre ve Åehircilik BakanlıÄı Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüÄü, tapu ve parsel sorgulama iÅlemlerinin akıllı telefonlardan hızlıca takip edileceÄi uygulamayı hizmete sundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, akıllı cep telefonu olanlar için tapu ve parsel sorgulama iÅlemlerini kolaylaÅtıran bir uygulama hazırlandıÄı bildirildi.

Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüÄünün, Mekansal Gayrimenkul Sistemi'ni (MEGSÄ°S) IOS ve Andorid telefonlara taÅıdıÄı aktarılan açıklamada, uygulamayı cep telefonlarına indiren vatandaÅların parsel konumu, tapu alanı, niteliÄi ve pafta bilgilerine hızlı bir Åekilde ulaÅılabileceÄi kaydedildi.

VatandaÅlar, söz konusu uygulama aracılıÄıyla yapılan iÅlemin görsellerine de ulaÅılabilecek. Uygulama, harita üzerinden ve adresten sorgu yapılabilmesine de olanak saÄlıyor.

MEGSÄ°S'E E-DEVLET ÜZERÄ°NDEN DE ULAÅILIYOR

Tapu ve Kadastro müdürlüklerinde bulunan taÅınmazlara iliÅkin teknik verilerin tapu bilgileri ile eÅleÅtirilerek, uluslararası standartlarda harita servisleri aracılıÄıyla vatandaÅlara sunulduÄu sistem olan MEGSÄ°S'e aynı zamanda e-Devlet uygulaması üzerinden de ulaÅılabiliyor.