Hisseli emlak tapuları, müstakil tapulardan farklı olarak, tek bir kişi üzerine değil, birden çok hissedar üzerine bağlı olan tapulardır. Türkiye’de yer alan hisseli menkullerin büyük bir çoğunluğuna, miras ile sahip olunmaktadır. Hisseli gayrimenkullerin hatları genel anlamda muğlaklık taşır. Hisseli emlakları; gerekli ruhsat işlemleri, hissedarların resmi onayı ve gayrimenkulün imara uygunluğuna bağlı olarak müstakil tapu haline getirebilmek mümkündür.

Hisseli Emlak Nedir?

Hisseli tapu; bir gayrimenkul ya da mülkiyet üzerinde, hak sahibi olan hissedarların adlarının ve hisse üzerindeki ortaklıklarının yer aldığı belgedir. Gayrimenkulün ne kadarının kime ait olduğunun net olarak belirlenemiyor oluşu, hisseli emlak satışında alıcıların en çok kafa karışıklığı yaşadığı konuların başında yer alır. Tapuya doğrudan yansımasa da, kafa karışıklığını gidermek ve hisselerin net olarak ayrıştırılmasını sağlamak amacıyla, tapu sahipleri arasında “rızai taksim sözleşmesi” imzalanabilir. Hisse ortaklarından herhangi biri isteğe bağlı olarak hissesi oranındaki payın satılması için, “izale i şuyu” davası da açabilir. Davanın ardından yasal süreç teknik olarak başlar ve gayrimenkul bedelinin tespit edilmesi, icra yoluna gidilebilmesi, mülkün satılarak herkesin hissesi kadar pay alabilmesi mümkün hale gelir.

Hisseli Emlak Satışı Nasıl Yapılır? 

Arsa tapulu gayrimenkul satışı olarak da bilinen hisseli emlak satışı, farklı usullere uygun bir şekilde gerçekleştirilebilir. Hisseli emlak satışı, arsa payı olarak veya hisse devri şeklinde uygulanabilir. Hisseli satış uygulamalarında gayrimenkulün belli bir bölümünü doğrudan satışa açmak mümkündür. Örneğin; aracı firma, müteahhit veya şahıs tarafından yapımı gerçekleştirilen arsa üstündeki bina, tapuda doğrudan gözükmeyip, sadece arsa olarak değerlendirilir. Arsayı almak istediğinizde, satıcı size ev vermek suretiyle bir daire satışı gerçekleştirmiş olur. Sizin aslen almış olduğunuz şey, arsadan bir paydır.